ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ 1betslotth.click มีดังนี้:

- ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้

- ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่กำหนดไว้

- ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนตัว

- ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ รวมถึงโดยเฉพาะข้อมูลติดต่อเช่นอีเมลเป็นต้น

ความรับผิดชอบในการใช้บริการเว็บไซต์

- ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบที่จะใช้บริการเว็บไซต์ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและไม่สร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้อื่น

  • ผู้ใช้ต้องไม่กระทำการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์หรือผู้ใช้คนอื่น ได้รวมถึงการใช้ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อการตลาดที่ไม่เหมาะสม
  • ผู้ใช้ต้องไม่แอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กร และไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้ใช้คนอื่นทางอีเมล

การใช้งานเว็บไซต์

- ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในเว็บไซต์ทุกครั้งที่เข้าถึง และไม่นำเสนอหรือกระทำสิ่งใดที่อาจสร้างความขัดแย้งกับเว็บไซต์

  • ผู้ใช้ต้องไม่ปล่อยโปรแกรมสแปมหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์
  • ผู้ใช้ต้องไม่ดักจับหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลหรือรหัสผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์